Shopping cart

Your shopping cart is empty.

ထာဝရ မိတ္ေဆြ

Thu, 12/06/2012 - 15:28 -- admin

ပာြန္း…ပာင္းကလည္း ဘဲဥျကီးပါလား။ သြားပါျပီကြာ။ေပာ့ေကာင္ ေအာ္မေနနဲ ့ငါ့ရဲ့ ေျပာင္းျပန္တုတ္တံနဲ ့ပာင္းပန္ကန္ကုိ တုိ ့ေပးလိုက္မယ္။ေရာ့….။ပာာ..ငါသိပ္ၾကိဳက္တဲ့ ပုဇြန္တုတ္ပာင္းျဖစ္သြားျပီ။ေပာ့ ေကာင္..ျမန္ျမန္စား။အခ်ိန္ျပည့္သြားရင္ မူလအတုိင္းျပန္ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္။

က်န္တဲ့ပာင္းက အခ်ိန္ျပည့္သြားလုိ ့ထင္တယ္။ဘဲဥ ပာင္းျကီးျပန္ျဖစ္သြားျပီ။